Hurtigfærge får grønt lys efter ændringer

20-07-2012
Støj Pressemeddelelse

Sænket fart og ny sejlrute åbner for miljøgodkendelse til hurtigfærge mellem Århus og Kalundborg

En væsentlig lavere fart i et vigtigt naturområde og en ændret sejlrute betyder, at rederiet Kattegatruten A/S nu kan få tilladelse til hurtigfærgesejlads mellem Århus og Kalundborg.

Det har Miljøstyrelsen besluttet blandt andet på baggrund af en indstilling fra Naturstyrelsen.

Naturstyrelsen modtog og behandlede i denne uge den sidste del af dokumentationen for, hvordan hurtigfærgen ’Dolphin jet’ vil påvirke en række vigtige naturområder mellem Århus og Kalundborg.

På den baggrund har Naturstyrelsen indstillet, at der kan gives miljøgodkendelse til, at hurtigfærgen kan gå i rutefart.

Hastighed sat ned
En af betingelserne for tilladelsen er, at skibet sænker sejlhastigheden, når det passerer Natura 2000-området i Kalundborg Fjord fra 36 knob til 16 knob.

Dermed vil sejladsen ikke ødelægge levesteder for marsvin i Kalundborg Fjord.

Desuden skal hurtigfærgens rute nu lægges i større afstand (3 kilometer) til Natura 2000-området, Stavns Fjord, ved Samsø, hvor der blandt andet er en koloni af sæler og mange fugle.

I lighed med Kystdirektoratet ønsker Naturstyrelsen også at tidsbegrænse tilladelsen til 1. oktober 2012. Inden da skal rederiet levere dokumentation for langtidseffekterne af hurtigfærgens hækbølger på kysten.

Naturstyrelsen vurderer samlet set, at sejlads frem til 1. oktober med de skærpede krav ikke vil skade naturen.

Se bilag vedr. miljøgodkendelsen

Yderligere oplysninger:
Pressemedarbejder Jonatan Lykke-Olesen, Naturstyrelsen, tlf.: 7254 2365, e-mail: