Farlige musegifte må fremover kun bruges af rottefængerne

19-07-2012
Pressemeddelelse

Nogle af markedets absolut farligste musegifte må fremover ikke bruges af landmænd, jægere og husejere. Det er til gavn for dyr og miljø. Giften kan ophobes i dyr og skader naturen.

Nogle af markedets absolut farligste musegifte må fremover ikke bruges af landmænd, jægere og husejere. Det er til gavn for dyr og miljø. Giften kan ophobes i dyr og skader naturen.

Det er ikke længere tilladt for private at bruge de værste musegifte på markedet. Giften ophobes nemlig i ørne, ugler, ræve, mår og katte, der risikerer at dø.

- I første omgang forbyder Miljøstyrelsen ni musemidler, der indeholder et af de særligt farlige 2. generations antikoagulanter, der ophobes i de dyr, der spiser forgiftede mus og rotter.  Resten af produkterne på markedet med 2. generations antikoagulanter bliver vurderet på samme måde i takt med, at produkterne skal have fornyet godkendelsen hos Miljøstyrelsen, siger funktionleder i Miljøstyrelsen, Niels Bukholt.

Danmark har anmodet EU-Kommissionen om, at salg til private ikke tillades i Danmark, og kommissionen har nu godkendt Danmarks anmodning. Forbuddet vedrører lige nu musegifte med difethialon og gælder alle der ikke har en særlig uddannelse til rottebekæmpelse - herunder landmænd, andre jordejere og husejere.

Det er fremover kun professionelle rottebekæmpere, der må bruge gifte med disse 2. generations antikoagulanter. Autoriserede rottebekæmperne er uddannet til at bruge disse midler, og det begrænser risikoen for forgiftning af andre dyr i naturen.

- Professionelle rottebekæmpere ved hvor henne, hvor meget og hvordan giften skal bruges. De skal desuden opspore forgiftede mus og rotter og sørge for at de bliver fjernet, inden et rovdyr spiser dem , siger Niels Bukholt.


FAKTA

  • 2. generations antikoagulanter hører under kategorien af potentielle PBT stoffer, der er kendetegnet ved at være giftige og ophobes i dyr gennem fødekæden og i naturen.
  • Mange af de samme stoffer, der bruges mod mus, bruges også mod rotter. Jo større brug, jo større risiko for udvikling af resistens. I Danmark er der allerede resistens for nogle stoffer og en yderligere resistensudvikling kan give problemer på længere sigt.

For private, der har museproblemer, findes der gode alternativer til musegift. Miljøstyrelsen har en række gode råd:

1. Luk husets smuthuller
2. Sæt fælder op

Læs mere om musebekæmpelse på Miljøstyrelsens kampagnesite: www.husudenmus.dk (Linket er ikke længere aktivt)

Læs mere om vurderingen af 2. generations antikoagulanter på Miljøstyrelsens biocid hjemmeside (Linket er ikke længere aktivt).

YDERLIGERE OPLYSNINGER:
Niels Bukholt, funktionsleder i Miljøstyrelsen, tlf. 72 54 41 68 / e-mail:
Jacob Gyldenløve Aaen, pressemedarbejder i Miljøstyrelsen, tlf.  72 54 44 62 / e-mail: