Bekendtgørelse om VVM af havbrug, der helt eller delvist ligger længere end 1 sømil fra kysten

13-01-2012
Landbrug

Miljøstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om VVM-vurdering af havbrug beliggende længere end 1 sømil fra kysten i høring.

Miljøstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om VVM-vurdering af havbrug beliggende længere end 1 sømil fra kysten i høring.
De foreslåede regler har til formål at implementere VVM-direktivets krav, således at de også gælder for havbrug beliggende længere end 1 sømil fra kysten. De foreslåede regler indfører procedurer for anmeldelse, VVM-screening, VVM-tilladelse, udarbejdelse af VVM-rapport, høring og offentliggørelse i overensstemmelse med VVM-direktivets regler.
Der er høringsfrist den 22. februar 2012.
Læs mere om høringen på høringsportalen. (linket er ikke længere aktivt)