Ny rapport: Sprøjtemidler er blevet mere belastende for miljøet

26-01-2012

Landmændenes forbrug af sprøjtemidler er fra 2007 til 2010 blevet 30 procent mere belastende for miljøet. I den samme periode er behandlingshyppigheden steget med 11 procent.

Det viser en ny rapport fra Miljøstyrelsen, Fødevareøkonomisk Institut ved Københavns Universitet og Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet.

Forfatterne bag rapporten har udviklet en ny PesticidBelastningsIndikator (PBI), som viser, at sprøjtemidlerne siden 2007 er blevet mere belastende for dyr og planter i og omkring marken. Der er kun sket en svag ændring i belastningen i forhold til sundhed, ophobning i fødekæderne og udvaskning til grundvandet. Det er første gang at man beregner på blandt andet giftigheden af de sprøjtemidler, der er blevet anvendt på markerne.

Den nye PBI skal måle effekten af den kommende pesticidafgift, og skal også bruges til at udvikle et system, der gør det muligt at rådgive og vejlede landmændene bedre, så de har et grundlag for at vælge de mindst belastende sprøjtemidler.

Indikatoren offentliggøres årligt sammen med Bekæmpelsesmiddelstatistikken.
Læs rapporten Pesticidbelastningen fra jordbruget 2007-2010
Læs miljøminister Ida Aukens pressemeddelelse (Link ikke længere aktivt.)
Læs Bekæmpelsesmiddelstatistik 2010

Yderligere oplysninger:
Kontorchef Lea Frimann Hansen tlf. 25 65 02 42 /
Biolog Lise Samsøe-Petersen, Miljøstyrelsen, tlf. 72 54 42 51 /


FAKTA: PesticidBelastningsIndikator (PBI)
Pesticidbelastningen beregnes for tre hovedindikatorer:

  • Sundhed: giver et mål for den belastning, sprøjteføreren udsættes for ved håndtering og udbringning af pesticiderne.
  • Miljøadfærd: udtrykker, hvor hurtigt pesticiderne nedbrydes i jord, samt deres potentiale for at ophobes i fødekæder, og potentialet for transport gennem jord til grundvandet.
  • Miljøeffekt: er et mål for pesticidernes giftighed overfor dyr og planter i marken (fx  regnorme og bier) og den omgivende natur (fx fisk og fugle).

Alle sprøjtemidler skal godkendes inden brug, og de bliver kun godkendt, hvis de er effektive, og hvis de ikke har en uacceptabel risiko.

PBI kan endvidere omregnes til fladebelastningen (belastningen pr. arealenhed).

En opdeling af PBI på afgrøder viser, hvilke afgrøder der bidrager mest til den samlede belastning i Danmark. Korn, der dækker det største areal, bidrager mest til den samlede belastning.
En opdeling af fladebelastningen på afgrøder kan derimod vise, hvilke arealer, der er mest belastede. Per hektar er det arealer med kartofler samt frugt og bær, der er mest belastede.