Ny elektronikaffalds- bekendtgørelse

25-01-2012
Affald

Elektronikaffaldsbekendtgørelsen er blevet ændret med virkning fra den 1. januar 2012.

Elektronikaffaldsbekendtgørelsen er blevet ændret med virkning fra den 1. januar 2012. Den primære ændring er en konsekvens af ændringen i affaldsbekendtgørelsen vedrørende den nye tilvalgsordning for virksomheders adgang til genbrugsplader og de nye betalingsregler.

Herudover sker nogle administrative ændringer, bl.a. en forenkling af indberetningsfristerne, således at det bliver muligt for revisor at revidere de mængder, som er indberettet i producentregistret, hvilket også gør det enklere at gennemføre tilsyn .

Bekendtgørelsen (nr. 1296 af 12. december 2011) kan findes på retsinformation .

Høringsnotat - elektronikaffaldsbekendtgørelsen