Anmeldelse af kosmetiske produkter – portalen er åben

17-01-2012
Kemikalier

Man kan nu anmelde kosmetiske produkter til Kommissionen, som beskrevet i forordningen om kosmetiske produkter (Nr. 1223/2009). Senest den 11. juli 2013 skal produkterne være anmeldt.

Man kan nu anmelde kosmetiske produkter til Kommissionen, som beskrevet i forordningen om kosmetiske produkter (Nr. 1223/2009). Senest den 11. juli 2013 skal produkterne være anmeldt.

Ifølge kosmetikforordningen skal den ansvarlige person, og under nogle omstændigheder, distributøren af kosmetiske produkter sende information til anmeldelsesportalen om de kosmetiske produkter de placerer eller gør tilgængelige på markedet i EU. Myndighederne og giftinformationen vil efterfølgende have adgang til disse oplysninger. Produkterne skal være anmeldt til Kommissionen senest d. 11. juli 2013.

Du kan fortsat vælge at anmelde produkterne som hidtil efter direktivets regler. Her skal du blot meddele Miljøstyrelsen, at du markedsfører produkterne. Dog skal produkterne anmeldes til Kommissionen senest den 11. juli 2013.

Allerede nu er det muligt for ansvarlige personer at anmelde kosmetiske produkter, og fra 11. juli 2013 vil det være muligt for distributører at anmelde kosmetiske produkter.

Læs mere om anmeldelseskravene: