Pesticidafgift skal reducere belastningen fra sprøjtemidler

26-01-2012

Regeringen sender i dag en pesticidafgift i høring, der skal reducere brugen af sprøjtemidler og belastningen af miljøet med mere end en tredjedel.

Regeringen sender i dag en pesticidafgift i høring, der skal reducere brugen af sprøjtemidler og belastningen af miljøet med mere end en tredjedel.

Afgiften gør de mest skadelige midler dyrest, og de mindst skadelige billigst.  Nogle midler stiger i omkostninger fra 60 kroner pr. hektar til 400 kroner pr. hektar, mens andre miljøvenlige midler bliver billigere at anvende i fremtiden.

Fødevareøkonomisk Institut har beregnet at medomkostningerne for de enkelte bedrifter vil være begrænsede, hvis landmændene vælger de mindst belastende midler og følger principperne om integreret plantebeskyttelse.

Lovforslaget sendes i høring i dag, og forventes fremsat i slutningen af marts.

Mere at vide
Se faktaark om, hvad afgiften betyder for landmandens omkostninger