Udbringning af gylle - netop nu

01-02-2012
Landbrug

Den 1. februar starter sæsonen for udbringning af flydende husdyrgødning som bekendt. Det er væsentligt at huske på, at flydende husdyrgødning imidlertid ikke må udbringes, hvis der kan være risiko for, at gyllen ender i søer eller vandløb.

Den 1. februar starter sæsonen for udbringning af flydende husdyrgødning som bekendt. Det er væsentligt at huske på, at flydende husdyrgødning imidlertid ikke må udbringes, hvis der kan være risiko for, at gyllen ender i søer eller vandløb.

Den generelle regel i husdyrgødningsbekendtgørelsen er forbud mod udbringning af flydende husdyrgødning fra høst til 1. februar. Samtidig må husdyrgødningen ikke udbringes på arealer, hvor der er fare for, at gødningen kan strømme til søer eller vandløb, herunder dræn, ved tøbrud eller regnskyl. Denne regel har baggrund i nitratdirektivets bestemmelse om regler for tilførsel af gødning til vandmættede, oversvømmede, frosne eller snedækkede jorder.

Reglen tolkes således, at der generelt ikke bør udbringes husdyrgødning på frossen jord. Udbringning af gylle på frossen jord vil ikke alene udgøre en væsentlig risiko for forurening af vandmiljøet, men vil også medføre en dårligere udnyttelse af kvælstoffet i gyllen.

Reglerne for anvendelse af husdyrgødning administreres af kommunen. Kommunen skal derfor vurdere, om der i konkrete tilfælde kan være tale om ulovlige forhold i forbindelse med udbringning af flydende husdyrgødning.