Sikker opbevaring af gifte og pligt til tyverianmeldelse

24-02-2012
Kemikalier

Alle virksomheder og institutioner, der opbevarer giftige stoffer og blandinger, skal sørge for sikker opbevaring af giftene. Ved mistanke om tyveri af sådanne stoffer og blandinger har man pligt til at anmelde det til politiet.

Alle virksomheder og institutioner, der opbevarer giftige stoffer og blandinger, skal sørge for sikker opbevaring af giftene. Ved mistanke om tyveri af sådanne stoffer og blandinger har man pligt til at anmelde det til politiet.

Miljøstyrelsen gør nu en ekstra indsats for udbrede kendskabet til klassificeringsbekendtgørelsens regler om sikker opbevaring af gifte og pligt til anmeldelse af tyveri.

Visse typer af kemiske stoffer og blandinger kan bruges til ikke-fredelige formål, hvis de kommer i de forkerte hænder. Derfor stiller klassificeringsbekendtgørelsen krav til virksomheder og institutioner om sikker opbevaring og anmeldelse af tyveri af giftige stoffer og blandinger.

Følgende særregler er – som et led i regeringens terrorhandlingsplan - blevet indført i klassificeringsbekendtgørelsen for at øge sikkerheden hos virksomheder og institutioner, der opbevarer og håndterer giftige stoffer samt for at forebygge ulykker. Ifølge disse regler skal I som virksomhed:

  • Udpege en/flere giftansvarlig(e), som sikrer korrekt opbevaring, samt at uvedkommende ikke har adgang til de pågældende stoffer og blandinger. Kravet gælder for virksomheder og institutioner, der opbevarer giftige stoffer og blandinger i en samlet mængde større end 125 ml, og hvor mere end 5 personer har adgang.
  • Politianmelde tyveri af giftige stoffer og blandinger

Miljøstyrelsen har udgivet en pjece om og lagt mere information om reglerne ud på hjemmesiden. Pjece (pdf).

Mere information om reglerne i klassificeringsbekendtgørelsen:  Sikker opbevaring af gifte og pligt til tyverianmeldelse.