Otte nye stoffer kræver nu godkendelse under REACH

16-02-2012
Kemikalier

EU-kommissionen besluttede den 14. februar at tilføje 8 særligt problematiske stoffer til REACH bilag XIV, som er listen over stoffer, der kræver godkendelse før de må anvendes. De otte stoffer er alle kræftfremkaldende og/eller reproduktionstoksiske.

EU-kommissionen besluttede den 14. februar at tilføje 8 særligt problematiske stoffer til REACH bilag XIV, som er listen over stoffer, der kræver godkendelse før de må anvendes.

Beslutningen er publiceret i EU-tidende den 15. februar.
De otte stoffer er alle kræftfremkaldende og/eller reproduktionstoksiske. Stofferne er følgende:
Diiobutylphthalat (DIBP)
Diarsentrioxid
Diarsenpentaoxid
blychromat
bly sulfochromat gul (C.I. pigment yellow 34)
bly chromat molybdat sulfat rød (C.I.pigment red 104)
tris(2-chloroethyl)phosphat (TCEP)
2,4-dinitrotoluen (2,4 DNT)
Se ændringsforordningen (pdf)
Læs mere om godkendelsesordningen (på kemikalieagenturets hjemmeside)