Ny teknologi til landbruget skal nedsætte landbrugets ammoniakudslip

09-02-2012
Landbrug

Miljøstyrelsen har i dag godkendt en ny forsurings-teknologi, der giver landmænd mulighed for at bringe gylle ud på markerne på en skånsom og effektiv måde, samtidig med at landmanden lever op til krav om mindre forurening.

Miljøstyrelsen har i dag godkendt en ny forsurings-teknologi, der giver landmænd mulighed for at bringe gylle ud på markerne på en skånsom og effektiv måde, samtidig med at landmanden lever op til krav om mindre forurening.

Der har siden 2007 været krav om at udbringning af gylle på visse marker skal foregå ved nedfældning af gylle i marken eller på en lignende miljøvenlig måde, eksempelvis ved forsuring af gyllen med svovlsyre. Kravet blev i 2011 udvidet til at omfatte flere marker, og det har foranlediget et ønske fra landbruget om at få flere alternativer, som kan give landmanden større fleksibilitet, når eksempelvis vejret driller og det kan være svært at komme i marken med en nedfælder.

Fra i dag er den nye tankforsurings-teknologi til udbringning af gylle blevet godkendt som alternativ til nedfældning på græs, og er blevet optaget på Miljøstyrelsens Teknologiliste.

Løser problemer for landbruget
Med godkendelse af tankforsuring har landmændene nu endnu et alternativ, der imødekommer den stigende efterspørgsel efter forsuringsteknologi i landbrugserhvervet.

- Forsurings-teknologi er til gavn for både landbruget og miljøet. Samtidig kan det forhåbentlig være med til at løse de kapacitetsproblemer, der ifølge landbruget har været med de udbringningsmetoder, der skal mindske ammoniakudslippet på markerne, sigerSune Schou, der er kontorchef i Miljøstyrelsen.

Mange vil godkendes
Miljøstyrelsens Teknologiliste, som tankforsuring nu er optaget på, bliver brugt af kommunerne, når de laver miljøgodkendelser af husdyrbrug. Desuden bruges listen også af landmænd og konsulenter, der ansøger om miljøgodkendelse. Samtidig indeholder Teknologilisten også de godkendte miljøteknologier, der kan anvendes som alternativ til generelle regler for udbringning af gylle.

- Teknologilisten er et eksempel på, hvordan myndighederne kan hjælpe den grønne omstilling på vej. Der er hele tiden nye producenter af miljøteknologi, der søger om at få optaget deres miljøteknologi på Teknologilisten, og det er meget positivt, siger Sune Schou.

Skal en teknologi optages på Teknologilisten, er der krav om en VERA-erklæring (Verification of Environmental Technologies for Agricultural Production) som dokumentation for miljøeffekt og driftsstabilitet, eller dokumentation på samme niveau som en VERA-erklæring. En VERA-erklæring udstedes efter teknologien er afprøvet efter den relevante VERA-testprotokol.

Det danske VERA-sekretariat oplever lige nu, at mange virksomheder vil have deres teknologi godkendt via den internationale testmetode.

FAKTA - Miljøeffektiv og driftsikre landbrugsteknologier
Teknologilisten en liste over miljøteknologi som har en dokumenteret miljøeffekt og er driftssikker. Listen er udarbejdet for at skabe overblik over tilgængelig miljøteknologi på markedet. Teknologilisten kan anvendes af kommuner i behandlingen af ansøgninger om miljøgodkendelser samt af landmænd og konsulenter, der ansøgere om miljøgodkendelse.

Yderligere oplysninger
Sune Schou, kontorchef, Miljøstyrelsen, tlf. 72 54 41 08 /
Malene Linderoth, funktionsleder, Miljøstyrelsen, tlf. 72 54 41 62 /
Anton Rasmussen, tekniker, Miljøstyrelsen, tlf. 72 54 41 95 /