Ny liste over farlige kemiske stoffer hjælper virksomheder

15-02-2012
Kemikalier

Kemikalieagenturet offentliggør nu industrilisten med klassificeringer af farlige kemiske stoffer. Det vil betyde, at virksomhederne kan få bedre styr på de farlige stoffer, når de udvikler og laver produkter.

Kemikalieagenturet offentliggør nu industrilisten med klassificeringer af farlige kemiske stoffer. Det vil betyde, at virksomhederne kan få bedre styr på de farlige, kemiske stoffer, når de udvikler og laver produkter.

Industri-listen er en database over industriens selvklassificering af over 90.000 kemiske stoffer. Den indeholder mere end 3 mio. individuelle notificeringer eller registreringer.

Offentliggørelsen af industrilisten er en milepæl i den såkaldte CLP forordning om klassificering og mærkning. Listen er den største database over klassificerede kemiske stoffer, der findes i verden.

Databasen giver bl.a. oplysninger om stoffernes sundheds- og miljøfare, sådan som industrien selv har vurderet det. Dette vil medvirke til større gennemsigtighed, når det gælder vurderinger af kemiske stoffers farlige egenskaber til gavn for miljø og forbrugere i hele EU. Listen viser at mange stoffers farlighed vurderes forskelligt af forskellige virksomheder. Det kan der nu rettes op på. Agenturet vil oprette en platform, hvor de virksomheder, der har notificeret, kan diskutere baggrunden for deres valg af klassificering.

Det vil betyde, at virksomhederne kan få bedre styr på de farlige, kemiske stoffer, når de udvikler og laver produkter.

Databasen vedligeholdes og opdateres af EU’s Kemikalieagentur.

Se listen på Kemikalieagenturets hjemmeside.

Læs Kemikalieagenturets pressemeddelelse om industrilisten.