Ny folder om cocktaileffekter

10-02-2012
Kemikalier

Det er vigtigt at tage højde for cocktaileffekten af kemikalier. Ny folder kommer med bud på en løsning

Det er vigtigt at tage højde for cocktaileffekten af kemikalier. Ny folder kommer med bud på en løsning.
Hver dag bliver mennesker og miljø udsat for mange forskellige kemiske stoffer fra forskellige kilder på samme tid. Meget tyder på, at risikoen ved kemikalier undervurderes, når der ikke er taget højde for denne cocktaileffekt.

Ved traditionel risikovurdering og regulering af kemikalier vurderes hvert stof enkeltvist. I en ny nordisk folder sættes der fokus på denne problemstilling, og det foreslås hvordan man kan begynde at regulere cocktaileffekten i EU.

Folderen er på engelsk og beskriver på en letforståelig måde problemet og giver forslag til en løsning. Konklusioner og anbefalinger kommer fra en workshop, som blev afholdt af Nordisk Ministerråd i efteråret 2010.

Antallet af forskellige kemiske stoffer er for stort til, at det er muligt at teste og vurdere alle de realistiske kombinationer, man kan blive udsat for. Det foreslås derfor at man i hver regulering (f.eks. kosmetik, legetøj, industrikemikalier), kun må bruge en andel (f.eks. 10 %) af den beregnede ”sikre dosis”.

De nordiske anbefalinger er desuden på kort sigt at EU’s medlemslande skal forsøge at regulere kombinationer af forskellige stoffer under de gældende EU lovgivninger når dette er muligt. På længere sigt er anbefalingerne, at kombinationseffekter skal håndteres på tværs af lovgivningerne i EU.

Problematikken omkring cocktaileffekter af kemikalier er også sat på dagsordenen under det danske EU formandskab i første halvår af 2012.

Dokumentet downloades som pdf på de nordiske landes officielle hjemmeside