Ny etiketvejledning til pesticider

23-02-2012

Miljøstyrelsen har opdateret "Vejledning om etiketter for plantebeskyttelsesmidler". Det sker som følge af nye regler på området.

Miljøstyrelsen har opdateret "Vejledning om etiketter for plantebeskyttelsesmidler".  Det sker som følge af nye regler på området. Blandt andet er afsnittet om brugsvejledning opdateret med hensyn til rengøring af sprøjteudstyr.
I følge bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler skal Miljøstyrelsen godkende midlets etiket inden der gives en godkendelse af midlet. Alle midler, hvor ansøgning om godkendelse af etiket er indsendt efter 14. juni 2011, skal være etiketteret i overensstemmelse med vejledningen efter offentliggørelse. Vejledningen erstatter de
tidligere retningslinjer fra 1993.

Vejledningen er opdateret i samarbejde med Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA) og Arbejdstilsynet (AT),

Vejledning om etiketter for plantebeskyttelsesmidler