Gebyrtakster for GLP-området

22-02-2012
Kemikalier

Ifølge bekendtgørelse om anvendelse af og kontrol med principper for god laboratoriepraksis (GLP) for kemiske stoffer og blandinger og GLP-inspektion samt gebyrer herfor, §. 16 stk. 2 offentliggør Miljøstyrelsen årligt de nye takster for GLP området på hjemmesiden.

Ifølge bekendtgørelse om anvendelse af og kontrol med principper for god laboratoriepraksis (GLP) for kemiske stoffer og blandinger og GLP-inspektion samt gebyrer herfor, §. 16 stk. 2 offentliggør Miljøstyrelsen årligt de nye takster for GLP området på hjemmesiden.

Taksterne følger det senest offentliggjorte pris- og lønindeks i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. Gebyrtaksterne stiger fra 2012 – 2013 med 1,6 %

Gebyrtakster for GLP-området

2012

2013

Sagsbehandlergebyr GLP-inspektør pr. time

1.008,67

1.024,81

Sagsbehandlingsgebyr for tekniske eksperter pr. time

816,55

829,61

årligt administrationsgebyr af GLP- registrerede laboratorier:

1 ekspertiseområde

6.937,97

7.048,98

2 ekspertiseområder

11.741,18

11.929,04

3 ekspertiseområder

16.010,70

16.266,87

Herefter pr. yderligere ekspertiseområde

3.202,14

3.253,37

Transport

1.280,86

1.301,35