EU konsultation om bæredygtigt forbrug og produktion

09-02-2012
Grøn virksomhed

EU indkalder virksomheder, interesseorganisationer, borgere, myndigheder mv. til konsultation om bæredygtigt forbrug og produktion.

Den Europæiske Kommission ønsker at indsamle synspunkter fra alle interessenter indenfor bæredygtigt forbrug og produktion og ressourceeffektivitet. Kommissionen  har derfor indkaldt til en konsultation, der blandt andet fokuserer på grønne offentlige indkøb, produkters og oganisationers miljøaftryk mv.

Frist for svar er 3. april 2012. Mere information om konsultationen samt spørgeskema findes på EU Kommissionens hjemmeside .