Tænd i toppen og få mindre røg

06-12-2012
Luft

Miljøstyrelsen og Skorstensfejerlauget lancerer i dag en kampagne, som skal få alle til at tænde i toppen og dermed udlede færre sundhedsskadelige partikler.

Miljøministeren og Skorstensfejerlauget lancerer i dag en kampagne, som skal få brændeovnsejerne til at tænde i toppen af brændet og dermed udlede færre sundhedsskadelige partikler.

Kun hver fjerde dansker fyrer korrekt i brændeovnen, og det giver alt for meget sundhedsskadelig røg.

Du kan fjerne op til 80 procent af de sundhedsskadelige partikler i røgen, hvis du tænder op i toppen af brændet i stedet for i bunden. Derfor lancerer Miljøstyrelsen igen i år kampagnen ”Rygestop-guide for brændeovne” – og som noget nyt, kan man nu få et gratis besøg fra skorstensfejeren.

Skorstensfejernes såkaldte home parties er en del af opfølgningen på sidste års kampagne ”Rygestop-guide for brændeovne” og kan bookes på brændefyringsportalen .

Kampagnens fire råd til fornuftig fyring
1. Tænd op i toppen af brændet.
2. Brug kun tørt træ.
3. Sørg for rigeligt luft til flammerne.
4. Tjek, at røgen er næsten usynlig.

Stil spørgsmål og få gode råd på facebook-siden ”Få renere røg fra din brændeovn” .