Nye krav til brændeovne

06-12-2012
Luft

Nye brændeovne skal udlede færre partikler, og der kommer krav til højden på nye skorstene. Reglerne, som netop er sendt i høring, skal reducere Danmarks partikeludledning med omkring 700 tons om året.

Nye brændeovne skal udlede færre partikler, og der kommer krav til højden på nye skorstene. Reglerne, som netop er sendt i høring , skal samlet set reducere Danmarks partikeludledning med omkring 700 tons om året.

Danskerne har cirka 750.000 brændeovne og cirka 100.000 brænde- og træpillefyr stående i deres hjem og sommerhuse. Tilsammen står de for cirka 70 % af partikeludledningen i Danmark. Derfor lægger miljøminister Ida Auken nu op til en række nye krav på brændeovnsområdet.

For det første skal der være minimumskrav til højden på nye skorstene, så røgen bliver ledt væk i stedet for at ende i naboens have. Der er dog mange faktorer, der påvirker fortyndingen af røgen, og det er derfor i nogle tilfælde nødvendigt med en endnu højere skorsten.

Desuden skal grænsen for, hvor mange sundhedsskadelige partikler en ny brændeovn må udlede, sænkes. Og der skal være nye, strenge krav til udledningen af uforbrændte gasser fra nye brændeovne. Det skyldes, at en del af de uforbrændte gasser i røgen bliver til sundhedsskadelige partikler, når røgen bliver kølet ned i luften udenfor. Røglugten, som mange naboer klager over, kommer også fra de uforbrændte gasser.

Den nye bekendtgørelse giver i alt en reduktion i Danmarks samlede partikeludledning med godt to procent – svarende til omkring 700 tons årligt.

Mindre partikelforurening i hele Europa
De sundhedsskadelige partikler fra de mange brændeovne er kun en lille del af de partikler, der er i luften herhjemme. Det skyldes, at luftforureningen bliver ført med vinden over landegrænserne, så de fleste partikler fra Danmark flyver til udlandet og omvendt. Derfor er det vigtigt, at alle lande mindsker deres udledning, så der kommer mindre partikelforurening i hele Europa.

Under det danske EU-formandskab blev der lavet en aftale om at mindske udledningen af blandt andet partikler fra Europa. Aftalen kan ses her .