Miljøstyrelsen lancerer ny database med oplysninger om kemikalier til brug ved forgiftningstilfælde

17-12-2012
Kemikalier

Virksomheder, der producerer eller leverer kemiske blandinger (produkter) til det danske marked, kan nu indberette information om disse i en ny database: Miljøstyrelsens Produktinformation. Denne information kan være et sikkerhedsdatablad eller anden beskrivelse af blandingens kemiske sammensætning samt klassificering og mærkning. Databasen ligger på Virk.dk.

Virksomheder, der producerer eller leverer kemiske blandinger (produkter) til det danske marked, kan nu indberette information om disse i en ny database: Miljøstyrelsens Produktinformation. Denne information kan være et sikkerhedsdatablad eller anden beskrivelse af blandingens kemiske sammensætning samt klassificering og mærkning. Databasen ligger på Virk.dk.

I tilfælde af forgiftning, spild eller andre uheld med kemikalier er det ofte nødvendigt at få kendskab til hvilke kemiske stoffer der er tale om, samt farligheden af stofferne.
Til dette formål har Miljøstyrelsen nu oprettet databasen ”Miljøstyrelsens Produktinformation”, hvor producenter og leverandører af kemiske blandinger (produkter) til det danske marked kan indberette oplysninger.  Disse oplysninger kan være et sikkerhedsdatablad eller anden beskrivelse af blandingens kemiske sammensætning samt klassificering og mærkning. Det er frivilligt at indberette data til Miljøstyrelsens Produktinformation. Virksomheder har adgang til at lægge informationer ind i Miljøstyrelsens Produktinformation ved brug af digital signatur.
Kemiske blandinger, der udelukkende sælges til erhvervsmæssig anvendelse, skal fortsat anmeldes til Produktregisteret afhængig af den anvendte volumen og blandingens farlighed.
Se kriterierne for hvornår en blanding skal anmeldes til Produktregisteret her
Det er artikel 45 i CLP forordningen (Forordning om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger, EF nr. 1272/2008), som foreskriver, at medlemsstaterne i EU udpeger et eller flere organer, der skal modtage oplysninger, der er relevante for navnlig forebyggende og helbredende foranstaltninger, de såkaldte ”Poison Information Centers”.
Læs mere om Miljøstyrelsens Produktinformation og se, hvordan du kan indberette og søge informationer i databasen