Forbud mod 11 sprøjtemidler på vej

20-12-2012

Inden den 1. marts 2013 skal butikkerne have ryddet hylderne for 11 sprøjtemidler. Brugerne får yderligere et år til at bruge eller skille sig af med produkterne.

Inden den 1. marts 2013 skal butikkerne have ryddet hylderne for 11 sprøjtemidler. Brugerne – private som professionelle - får yderligere et år til at bruge eller skille sig af med produkterne.

De 11 sprøjtemidler der bliver forbudt at sælge i det nye år er primært produkter til professionel brug – men der er også enkelte produkter til private i blandt.
Udover de 11 nye forbud, så har Miljøstyrelsen ændret afviklingsfristerne for produktet Dithane NT, 64-60. Al salg skal stoppe den 1. juli 2013, og brug samt opbevaring 1 år senere. Straffen for at overtræde reglerne varierer fra påbud, indskærpelser til bøde.

De 11 sprøjtemidler, der bliver forbudt at sælge, bruge og opbevare inden for de næste 18 måneder:

Aktivstof

Produktnavn

Reg. nr.

Forbud mod salg

Forbud mod anvendelse og besiddelse

boscalid, pyraclostrobin

Agro Bizz Bospyra WG

645-11

1. marts 2013

1. marts 2014

boscalid

Agros Boscalid (tidl. Cantus)

650-4

1. marts 2013

1. marts 2014

diflufenican, mesosulfuron, iodosulfuron-methyl-natrium

Agros Iodo (tidl. Othello)

650-58

1. marts 2013

1. marts 2014

glyphosat

Agro Bizz Glyphos 360

645-40

1. marts 2013

1. marts 2014

glyphosat

Ald-i-haven Koncentreret Ukrudtsmiddel

14-279

1. marts 2013

1. marts 2014

glyphosat

Danout Spray

582-6

1. marts 2013

1. marts 2014

MCPA, fluroxypyr, clopyralid

DLA Agro Kemiks FG S

21-126

1. marts 2013

1. marts 2014

mesosulfuron, iodosulfuron-methyl-natrium

Agros Iodomeso

650-85

1. marts 2013

1. marts 2014

pirimicarb

DLA Agro Pirimicarb

21-137

1. marts 2013

1. marts 2014

prothioconazol

Agro Bizz Prothioconazol EC 250

645-6

1. marts 2013

1. marts 2014

prothioconazol

DLA Agro Prothioconazol

21-144

1. marts 2013

1. marts 2014


Hold dig ajour
Der sker hele tiden forandringer på markedet for sprøjtemidler – eksempelvis fordi producenter selv vælger at trække deres produkter tilbage. Når et produkt er afmeldt, så skal al salg stoppe senest efter seks måneder, mens brugerne får et år mere inden de skal stoppe med at bruge og opbevare produkterne.
Miljøstyrelsen melder konkrete frister ud for de afmeldte produkter i forhold til salg, brug og opbevaring - og offentliggør dem som bilag til bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen. Et andet værktøj, der kan bruges til at holde sig ajour er den liste over sprøjtemidler, der er tilladte at bruge og opbevare i landbruget, som videnscentret for landbrug vedligeholder.  Har produkter, som ikke er på listen, er de som udgangspunkt forbudte, og skal sendes til destruktion.
Vi ved, der er mange både brugere og sælgere af sprøjtemidler, der har svært ved at holde sig ajour med hvilke produkter, der er forbudt og hvilke der er tilladt. For virksomhederne gælder det i høj grad om at få etableret rutiner, hvor man tjekker de officielle lister, som Miljøstyrelsen offentliggør som bilag til bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen, siger funktionsleder i Miljøstyrelsen Vibeke Møller.
Vibeke Møller vurderer, at et tjek en gang i kvartalet burde være nok til at få overblik over markedet. Herudover kan man få en mail, hver gang, der bliver ændret i officielle lister ved at abbonere på RSS feed på Miljøstyrelsens hjemmeside .
Fakta
Se den samlede liste over sprøjtemidler, som løbende udgår og afviklingsfrister for disse, inklusiv de 11 nye, der er tilføjet (bilag 6 i bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen. Fristerne gælder for de specifikke registreringsnumre nævnt i bilagene og ikke for andre midler med identiske navne og aktivstoffer. Listen er senest opdateret 21. december 2012.

Se listen over godkendte pesticider
Findes på Videncentret for Landbrugs hjemmeside
Se lister over alle samtlige produkter med afviklingsfrister, som er blevet forbudte som følge af pesticidforordningen sidste år. (se bilag 8)
Se lister over  samtlige produkter med afviklingsfrister, som er blevet forbudte som følge af pesticidforordningen sidste år. (bilag 8 i bekæmpelsesmiddelstatistikken)
Listen omfatter 1310 sprøjtemidler, hvor de sidste frister for bortskaffelse var 15. december 2012. Der kommer ikke flere produkter på listen.
Regler på området
Det er lovgivningen, du skal overholde. Hjemmesiden mst.dk er blot en hjælp. De danske regler er samlet i Bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen. Den udmønter de europæiske regler på området.

Bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen
Bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen består af en lovtekst og en række bilag. Listen med sprøjtemidler, der af den ene eller anden grund løbende forbydes og de ultimative frister for, hvornår alt salg, oplagring og anvendelse skal stoppe findes i bilag 6. Listen med de 1310 gamle sprøjtemidler som er blevet forbudt som følge af pesticidforordningen findes i bilag 8.
Læs hele bekendtgørelsen
Pesticidforordningen
Den 14. juni 2011 trådte en ny forordning vedrørende markedsføring af plantebeskyttelsesmidler i kraft. Forordningen ophæver plantebeskyttelsesmiddeldirektiv 91/414/EØF. Indeholder bl.a. regler for markedsføring, hvilket også får konsekvenser for detailleddet.
L æs forordningen på dansk på EU-kommissionens hjemmeside (artikel 28 og 46)