Diffus luftforurening på kort

19-12-2012
Luft

Biler, motoriserede plæneklippere, landbrug og private fyringsanlæg bidrager til luftforureningen, men hvor meget?

Biler, motoriserede plæneklippere, landbrug og private fyringsanlæg bidrager til luftforureningen, men hvor meget? Nu kan du få klar besked om bidraget fra spredte kilder til luftforurening i dit lokalområde.

Diffus luftforurening kortlægges med beregninger
Spredt eller diffus luftforurening stammer fra en lang række forskellige kilder – herunder mobile kilder som biler, fly, tog og skibe. Men også private motoriserede haveredskaber, fx plæneklippere, landbrug og private fyringsanlæg samt mindre forbrændings- og industrianlæg bidrager til den diffuse luftforurening.

De mange spredte bidrag kortlægges ikke ved måling, men fastsættes på baggrund af beregninger.

Projektet er gennemført for Miljøstyrelsen af Nationalt Center for Miljø og Energi, som har udviklet modellen til den geografiske kortlægning. Kortene vil blive opdateret årligt.

De nye kort imødekommer EU PRTR forordningens krav om, at diffuse kilder skal kortlægges geografisk og gøres offentligt tilgængelige. PRTR = Pollutant Release and Transfer Register.

Data fra punktkilder til luftforurening er også tilgængelige
Store virksomheder, hvis emissioner overstiger tærskelværdierne i PRTR forordningen, skal indberettes som punktkilder.  I Danmark rapporterer disse virksomheder normalt deres miljøoplysninger via de grønne regnskaber til Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsen varetager efterfølgende den endelige rapportering til det europæiske PRTR.

Se alle europæiske virksomheders PRTR data