Bedst at genanvende gipsaffald

17-12-2012
Affald

En ny rapport fra Miljøstyrelsen viser, at det er bedst for miljøet og økonomien at genanvende gipsaffald i nye gipsplader eller til cementproduktion.

En ny rapport fra Miljøstyrelsen viser, at det er bedst for miljøet og økonomien at genanvende gipsaffald i nye gipsplader eller til cementproduktion.

Gipsaffald skal fremover anvendes til nye produkter f.eks. gipsplader eller i cement i stedet for eksempelvis at blive udbragt på landbrugsjord. En ny rapport fra Miljøstyrelsen viser nemlig, at det er bedst for miljøet og økonomien at genanvende gipsaffaldet på disse to måder.

EU-lovgivningen prioriterer affaldsbehandling ud fra et hierarki, hvor genanvendelse rangerer højere end anden nyttiggørelse og bortskaffelse.

Rapporten giver nu anledning til, at der stilles krav til, at gipsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger i stigende grad genanvendes. Behandlingskrav for gipsaffald bliver nu indsat i restproduktbekendtgørelsen, og et udkast til bestemmelserne bliver sendt i offentlig høring i begyndelsen af det nye år.

Efter den offentlige høring skal de endelige udkast til bestemmelserne om behandlingskravet notificeres overfor EU efter det såkaldte informationsproceduredirektiv, før de kan udstedes, da bestemmelserne vil være tekniske krav til behandlingen af affaldet.

Læs rapporten: Livscyklusvurdering og samfundsøkonomisk vurdering af forskellige alternativer for håndtering og behandling af gipsaffald