Praktiske tips i ny guide om at undgå madspild og en rapport om restauranter og storkøkkeners madspild

31-08-2012
Affald

Det er muligt at mindske madspildet. Flere restauranter og storkøkkener er allerede kommet langt med dette arbejde. Men der skal gøres mere. I nordisk regi er der udarbejdet en guide, som skal hjælpe branchen med at undgå madspild. Den indeholder praktiske tips som eksempelvis:


Det er muligt at mindske madspildet. Flere restauranter og storkøkkener er allerede kommet langt med dette arbejde. Men der skal gøres mere. I nordisk regi er der udarbejdet en guide, som skal hjælpe branchen med at undgå madspild . Den indeholder praktiske tips som eksempelvis:

  • Lav en menu, hvor de friske råvarer kan bruges i flere forskellige retter.
  • Brug resterne til supper, saucer og grønsagsbouillon.
  • Tilbyd store og små portioner med eller uden prisforskel.

 

Ny rapport viser, at restauranter og storkøkkener i Norden kasserer en stor del af maden

Storkøkkener og restauranter i Danmark, Finland, Norge og Sverige kasserer i størrelsesordenen 450.000 tons mad om året – og det på trods af en øget indsats for at modvirke madspild. Mængden svarer til 18 kg pr. indbygger om året. Nordisk Ministerråd har udgivet en rapport om madaffald og en vejledning, som kan hjælpe branchen med at mindske affaldet.

Rapporten er udarbejdet for den nordiske gruppe for affaldsforebyggelse og er baseret på tidligere undersøgelser og en spørgeskemaundersøgelse i de fire lande fra januar 2012.
I resultatet af spørgeskemaundersøgelsen medregnes kun den mad, som man rent faktisk kunne have spist, ikke kartoffelskræller og dyreben. Mængden af mad, som kasseres i storkøkkener, er sandsynligvis endnu større end rapporten angiver. Supper, saucer og drikkevarer skylles for eksempel ud i afløbet Mad som bliver hentet i restauranten er heller ikke medregnet.
Hidtil har debatten især handlet om det unødvendige madspild i husholdningerne, men restaurant- og storkøkkenbranchen har også en betydning.

Nordisk Affaldsgruppe fokuserer på forebyggelse af affald, materialeeffektivitet og at undgå genanvendelse af materialer, som indeholder farlige stoffer. Gruppen består af repræsentanter for myndigheder fra alle de nordiske lande samt Færøerne, Grønland og Åland og har flere faggrupper under sig, blandt andet den nordiske gruppe for affaldsforebyggelse.

Link til rapporten: Prevention of food waste in restaurants, hotels, canteens and catering

Kontakt
Lone Lykke Nielsen, Miljøstyrelsen,