Søg grønne tilskudspenge

24-08-2012
Grøn virksomhed

40 millioner kroner skal i løbet af efteråret deles ud til virksomheder, der vil lave projekter inden for grøn omstilling

I denne uge har Miljøstyrelsen afholdt informationsmøder om regeringens miljøteknologiske indsats MUDP (Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram), der skal hjælpe danske virksomheder med at lave nye og mere effektive miljøløsninger.

Danske virksomheder har i år mulighed for at søge om at få del i de 40 millioner kroner, som gives som tilskud til projekter inden for vand og klimatilpasning, ressourcer og affald, luftforurening og støj, kemikalier, forurenende virksomheder og internationalt miljøsamarbejde.

Læs MUDP rammer og prioritering 2012
Der er ansøgningsfrist den 21. september 2012 klokken 12. Herefter vil Miljøministeriet tage stilling til, hvilke projekter der skal have tilskud. Virksomhederne får besked i starten af december.

Læs mere om MUDP ansøgningsrunde 2012