Nu er 3. tilpasning til CLP-forordning nr 1272/2008 trådt i kraft

14-08-2012
Kemikalier

Den 3. tilpasning til CLP forordningen omfatter opdateret klassificering for 16 stoffer i forordningens bilag IV, som er EU's liste over harmoniserede klassificeringer.

Den 3. tilpasning til CLP forordningen omfatter opdateret klassificering for 16 stoffer i forordningens bilag IV, som er EU's liste over harmoniserede klassificeringer.

Denne seneste tilpasning er trådt i kraft i juli 2012.

Den opdaterede klassificering og deraf følgende mærkning for de 16 stoffer skal være taget i anvendelse senest fra 1. december 2013.

3. tilpasning til CLP (Forordning Nr. 618/2012) (EUR-lex, pdf)