Miljøprojekt om CFD simulering af miljøeffektiv forbrænding

24-08-2012
Luft

Med grundlag i CFD simulering blev der dannet grundlag for en model af en brændzone til optimal forbrænding af skovtræ

Med grundlag i CFD simulering blev der dannet grundlag for en model af en brændzone til optimal forbrænding af skovtræ. Simuleringen synliggjorde ”kolde” områder og uhensigtsmæssige former i brændzonen.
Der blev lavet en prototype som var med til at verificere CFD simuleringens egnethed til optimering af forbrændingen.
Resultaterne lever op til de forventninger der var stillet i projektet. Selv ved lav ydelse var forbrændingen optimal.

Rapporten er offentliggjort som Miljøprojekt nr. 1437, 2012