Miljøgodkendelse af hurtigfærgerute Odden-Aarhus/Odden-Ebeltoft

31-08-2012

Miljøstyrelsen har meddelt miljøgodkendelse af hurtigfærgeruten Odden-Aarhus/Odden-Ebeltoft, der besejles med hurtigfærgen KatExpress 1

Miljøstyrelsen har meddelt miljøgodkendelse af hurtigfærgeruten Odden-Aarhus/Odden-Ebeltoft, der skal besejles af KatExpress 1. Afgørelsen kan af enhver, der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald påklages skriftligt til.

Natur- og Miljøklagenævnet
Rentemestervej 8
2400 København NV

Klagen skal sendes til Miljøstyrelsen og være styrelsen i hænde senest den 28. september 2012.

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K
tlf. 72 54 40 00

Nærmere oplysninger om sagen og om klageadgang kan fås hos Miljøstyrelsen.

Du kan se Miljøgodkendelsen med bilag her:

Godkendelse KatExpress 1 Aug_2012
Bilag 1 Ruteplan KatExpress 1
Bilag 2 KatExpress 1 støjrapport aug_12
Bilag 3 KatExpress 1 screening aug_12
Bilag 4 KatExpress 1 oversigt Natura 2000