Kontrol af kølemidler hos autoværksteder

13-08-2012
Kemikalier

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion
har i samarbejde med Skat kontrolleret flere autoværksteder, og kun få firmaer overtrådte reglerne

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion besøgte i maj og juni 2012 i samarbejde med SKAT flere autoværksteder for at kontrollere, om mekanikerne havde den fornødne autorisation til at servicere bilers airconditionanlæg. Kun få firmaer overtrådte reglerne.

I alt 45 autoværksteder fordelt over hele landet blev besøgt, da Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion og SKAT var på kontrol. Generelt havde virksomhederne godt kendskab til reglerne og havde ansatte med den fornødne autorisation.

Af de besøgte værksteder fik fem en indskærpelse omkring reglerne, da de havde ansatte, som uden autorisation efterså airconditionanlæg. Af indskærpelserne fremgår det, at værkstederne skal ophøre med at udføre denne service, indtil medarbejderne har gyldig autorisation, eller at det kun er bestemte medarbejdere, som har autorisation, der må udføre arbejdet.

- Det er tilfredsstillende at så relativ få virksomheder endte med at få en indskærpelse. Det viser, at reglerne i stort omfang respekteres, og at det er kyndige mennesker der arbejder med kølemidler , siger Søren Jakobsen fra Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion.

Kølemidlerne er drivhusgasser og uønskede i miljøet, fordi de bidrager til klimaforandringer.

Kemikalieinspektionen vil hvis det skønnes nødvendigt foretage opfølgende kontrolbesøg hos virksomheder der har modtaget indskærpelser.


Fakta
Automekanikere skal have en særlig uddannelse og gyldig autorisation for at måtte arbejde med tømning og påfyldning af kølemidler i airconditionanlæg. Uddannelsen skal sikre unødige udslip af kølemidler. Der er tale om EU-regler, der trådte i kraft fra 4. juli 2010.

Autorisationen udstedes i Danmark af KMO (Kølebranchens Miljøordning) ved indsendelse af kursusbevis efter deltagelse på et godkendt kursus.