Biociddirektiv: Flufenoxuron er optaget på bilag I

15-08-2012

Flufenoxuron er blevet optaget på positivlisten til brug i træbeskyttelsesmidler, men kun for en 3 års periode og kun til træ til indendørs brug.

Aktivstoffet flufenoxuron er optaget på bilag I (positivlisten) til brug i træbeskyttelsesmidler. Da flufenoxuron er persistent, potentielt bioakkumulerende og toksisk (PBT) og meget persistent og meget potentielt bioakkumulerende (vPvB) er stoffet kun optaget for en 3 års periode. Stoffet er desuden kun tilladt at bruge på træ til indendørs brug.

For eksisterende produkter er ansøgningsfristen for produkter med flufenoxuron i PT 8 den 1. februar 2014 . Der er dog pt. ingen godkendte træbeskyttelsesmidler med flufenoxuron på det danske marked. 
Se alle optagelsesdirektiver og ansøgningsfrister fordelt på produkttype (Linket er ikke længere aktivt).

Ansøgningsfrister efter biociddirektivet
Der går ca. to år fra den dag, EU beslutter, at et aktivstof skal optages på positivlisten (vedtagelsesdatoen), til godkendelsen formelt træder i kraft (den formelle optagelsesdato). Virksomhederne skal have ansøgt om tilladelse til at markedsføre deres (eksisterende) produkt med det pågældende aktivstof, inden optagelsen formelt træder i kraft. Når man det ikke, er ens produkt ulovligt, og al import, produktion, salg og anvendelse skal stoppe. Er der flere aktivstoffer i produktet, træder fristen først i kraft, når det sidste aktivstof i produktet er godkendt af EU.
For helt nye produkter på det danske marked er der ikke nogen ansøgningsfrist, men produkterne kan ikke markedsføres i Danmark, før der er opnået en godkendelse fra Miljøstyrelsen.
Kort om biociddirektivet
Biociddirektivet omhandler to godkendelsesprogrammer. Det første er vurderingen af aktivstofferne i EU. Det andet er godkendelsen af biocidprodukterne i de enkelte medlemslande. Først når et aktivstof er godkendt til en eller flere produkttyper, kan den egentlige godkendelsesproces gå i gang i det land, hvor man vil markedsføre sit produkt.  Aktivstofferne godkendes eller forbydes til brug i en specifik produkttype (ofte forkortet til PT). For eksempel må et aktivstof, der er godkendt til bundmaling, ikke bruges til andre formål.

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside