Øget kontrol med GMO på Flakkebjerg

24-04-2012
Genteknologi

Miljøstyrelsen øger kontrollen med GMO-raps på Forskningscenter Flakkebjerg. Det sker, fordi centeret i strid med tilladelsen har plantet almindelig raps på et mindre areal, hvor der tidligere har været GMO-raps.

Miljøstyrelsen genindfører nu fysiske tilsyn med GMO-raps på Forskningscenter Flakkebjerg for at sikre, at GMO-raps ikke bliver blandet med almindelig raps. Det sker efter, at Forskningscenter Flakkebjerg har sået almindelig raps på et tidligere forsøgsareal, hvor der muligvis har været enkelte GMO-rapsplanter. Det er i strid med den tilladelse, som biotekvirksomheden Bayer A/S fik til at lave en forsøgsudsætning med GMO-raps i 1998.

Miljøstyrelsen har modtaget en redegørelse fra Bayer A/S, der konkluderer, at overtrædelsen hverken har skadet miljø eller sundhed. Miljøstyrelsen har efterfølgende bedt om en uafhængig vurdering fra Rikke Bagger Jørgensen, seniorforsker på DTU, Risø. Hun konkluderer, at risikoen for genspredning har været minimal. Samtidig anbefaler hun, at Miljøstyrelsen, som planlagt, kontrollerer for GMO-raps på og omkring det tidligere forsøgsareal indtil der i to år i træk ikke er spiret nye GMO-planter frem.

På baggrund af DTU, Risøs konklusion vurderer Miljøstyrelsen, at der ikke er sket skade på hverken miljø eller sundhed.

Den pågældende GMO-raps er godkendt i EU til industriel forarbejdning og til forarbejdning til foderbrug.
Se et notat om sagen her