Nye REACH-begrænsninger for bly, kviksølv og cadmium vedtaget i REACH-komiteen

30-04-2012
Kemikalier

På REACH-komitemødet den 18-19. april blev der vedtaget nye forslag til begrænsninger for bly, kviksølv, 5 phenylkviksølv-forbindelser og cadmium. Forslagene forventes offentliggjort om ca. et halvt år.

På REACH-komitemødet den 18-19. april blev der vedtaget nye forslag til begrænsninger for bly, kviksølv, 5 phenylkviksølv-forbindelser og cadmium. Forslagene skal nu til kontrol hos Ministerrådet og Europaparlamentet samt internt i høring i Kommissionen, før de endeligt forventes offentliggjort om ca. et halvt år.

Bly: Forbud mod mere end 0,05 % bly i smykker. I Danmark har vi haft et nationalt forbud mod bly i smykker siden 2001. Nu får hele EU også et forbud, og dermed bliver forbrugere over hele Europa beskyttet. Det samme gælder danskere der køber smykker i udlandet, f.eks. når de er på ferie. R eglerne træder i kraft 12 måneder efter offentliggørelsen i EU-tidende. Læs mere om blyreglerne

Kviksølv: Der blev vedtaget 2 forslag til regulering af kviksølv. I måleinstrumenter til professionelle, hvor enkelte anvendelser bliver undtaget pga. mangel på velegnede alternativer for alle anvendelser. Reglerne træder i kraft 18 måneder efter offentliggørelsen.

Phenylkviksølvforbindelser: Forbud mod fem phenylkviksølvforbindelser i artikler. Forbindelserne anvendes som katalysator i produktion i polyurethan (plast). Reglerne træder i kraft 5 år efter offentliggørelsen.

Både forslagene for bly og kviksølv var baseret på de udtalelser, som komiteen for risikovurdering og komiteen for socioøkonomiske forhold (begge under ECHA) vedtog i 2011.

Cadmium: I forordning 494/2011 udvidede man forbuddet for cadmium til at gælde for alle plasttyper. Efterfølgende blev Kommissionen opmærksom på et begrænset antal nicheanvendelser i visse typer plastmaterialer, hvortil der tilsyneladende ikke fandtes egnede alternativer til cadmiumforbindelser. Den tidligere udvidelse bliver med vedtagelsen nu ophævet, således at begrænsningen atter omfatter de 16 plasttyper, der tidligere var omfattet af begrænsningen i REACH. Alle andre dele af begrænsningen i forordning 494/2011 vil fortsat gælde. Ændringen vil gælde  med tilbagevirkende kraft fra den 10. december 2011 og træder i kraft, når reglerne offentliggøres. Kommissionen vil nu anmode ECHA om at vurdere de pågældende nicheanvendelser mhp. at undersøge grundlaget for på ny at foreslå anvendelserne omfattet af begrænsningen.