Ny faglig viden om støj fra byggepladser og optimering af "russervinduet"

23-04-2012
Støj

Støj fra byggepladser kan blive mindre og intelligent design af vinduer kan nedsætte støj gennem åbne vinduer yderligere. Det viser to rapporter, som netop er udgivet af Miljøstyrelsen.

Støj fra byggepladser kan blive mindre og intelligent design af vinduer kan nedsætte støj gennem åbne vinduer yderligere. Det viser to rapporter, som netop er udgivet af Miljøstyrelsen.

Byggestøj kan nedsættes
Der er udviklet støjsvage entreprenørmaskiner og mindre støjende processer til byggeri og nedrivning, men de støjsvage teknologier anvendes i ret begrænset omfang i Danmark sammenlignet med vores nabolande, fortæller en ny rapport fra Miljøstyrelsen, som Rambøll har skrevet. Rapporten gør status for den nuværende bekæmpelse af støj fra byggepladser og beskriver de muligheder, der er for at udvikle nye støjsvage løsninger. Rapporten er offentliggjort som Miljøprojekt nr. 1409, 2012 .

Støj kan være et væsentligt problem ved bygge- og anlægsarbejder, især i byer hvor folk bor tæt. Men kommunen kan bl.a. sætte grænser for de tidsrum hvor byggeriet kan foregå  i eller stille krav om støjafskærmning. Ved større anlægsarbejder i døgndrift kan de mest støjbelastede familier genhuses.

Optimeret russervindue giver mindre støj inden døre
Når der skal bygges nye boliger eller institutioner i støjende omgivelser, er der krav til hvor høj støjen må være indendørs med åbne vinduer. Derfor skal der bruges vinduer, der dæmper støjen godt, også når de er åbne. Nogle af disse vinduer kaldes ”Russervinduer”, fordi de er lavet efter samme principper som vinduerne i Vinterpaladset i Skt. Petersborg.

Miljøstyrelsen gav i 2008 støtte til, at Delta i samarbejde med H. S. Hansens Fabrikker A/S kunne undersøge og dokumentere, hvordan ”Russervinduer” kan forbedres. Der er udført et stort antal laboratoriemålinger af ”Russervinduers” lydisolation, hvor forskellige parametre blev ændret. Projektet konkluderer, at det vigtigste for russervinduets lydisolationen er vinduets højde, oplukkenes åbningsareal samt placering af lydabsorberende materiale i vinduets hulrum.

Et typisk russervindue med samme åbning som et åbent traditionelt vindue vil have en lydisolation for trafikstøj, der er omkring 8-16 dB bedre. Målingerne er beskrevet og dokumenteret i Miljøprojekt nr. 1417, 2012 .

Miljøstyrelsen har tidligere offentliggjort et af projektets resultater i form af en designguide om, hvordan vinduets lydisolation påvirkes af vinduets udformning. Designguiden retter sig især mod vinduesfabrikanter og rådgivere, som kan udnytte anvisningerne til at designe vinduer til boliger og andre støjfølsomme bygninger på steder, hvor der er kraftig støj.