Forureningsramte boligejere kan igen få afdragsfrie lån

11-04-2012
Jord

Miljøministeriet åbner nu for låneordningen til de boligejere, der ikke vil vente på at få renset deres forurenede grund. De kan få et afdragsfrit, statsgaranteret lån, så grunden kan blive renset med det samme.

Miljøministeriet åbner nu for låneordningen til de boligejere, der ikke vil vente på at få renset deres forurenede grund. De kan få et afdragsfrit, statsgaranteret lån, så grunden kan blive renset med det samme.

Omkring 400 forureningsramte boligejere venter i dag på, at deres forurenede boliggrund kan blive ryddet op på statens regning. De står i kø via den såkaldte "Værditabsordning", men her kan ventetiden være cirka 10 år, for dem der står nederst på ventelisten. Derfor genåbner Miljøministeriet nu en låneordning, så boligejere kan få renset deres grund øjeblikkeligt.

Låneordningen sikrer de forureningsramte boligejere et statsgaranteret, afdragsfrit lån. Boligejeren kan således gå ned i banken og optage et statsgaranteret lån, og derefter sørger regionen for oprydning med det samme. Staten refunderer det lånte beløb til husejeren, når det er dennes tur på ventelisten via værditabsordningen, mens boligejeren blot skal betale renter til banken for lånet.

I dag er der cirka 10 års ventetid for de boligejere, der står nederst på ventelisten til værditabsordningen. Mens ventetiden var helt oppe omkring 20 år for blot et par år siden.

Boligejere der står og skal til at købe en grund, men gerne først vil vide, om grunden er forurenet, kan hente hjælp på Danmarks Miljøportal , hvor du kan se, om ejendommen er forureningskortlagt.

Yderligere oplysninger  

Ulla Højsholt, funktionsleder, Miljøstyrelsen, tlf. 72 54 43 90 /
Belal Yassin, fuldmægtig, Miljøstyrelsen, tlf. 72 54 41 80 /