Få vejledning om de nye 25 meter-beskyttelseszoner

25-04-2012

Naturstyrelsen har udsendt en vejledning, der forklarer de nærmere omstændigheder i forbindelse med den obligatoriske 25 m-beskyttelseszone omkring vandværksboringer, der blev indført i 2011.

Der står i miljøbeskyttelsesloven, at der omkring indvindingsboringer til almene vandværker skal indføres beskyttelseszoner på 25 meter, så grundvand og drikkevand sikres mod forurening nær boringerne. I vejledningen beskrives de juridiske, tekniske og rent praktiske forhold i relation til beskyttelseszonerne. Læs nyhed og vejledning på Naturstyrelsens hjemmeside, hvor du også kan se, om der på eller i nærheden af din ejendom er indvindingsboringer til almene vandforsyninger, som er omfattet af 25 m-beskyttelseszoner.