Biociddirektiv: 4 nye aktivstoffer optaget på bilag I

16-04-2012

Tre kobberforbindelser er blevet godkendt til brug i træbeskyttelsesmidler og bendiocarb er blevet godkendt til brug i insektmidler.

EU har besluttet at optage fire nye aktivstoffer på bilag I til biociddirektivet, og meldt ansøgningsfrister ud for produktgodkendelse af eksisterende produkter hos Miljøstyrelsen.
Aktivstofferne er blevet godkendt til brug i følgende produkttyper:
PT 8: kobber(II)oxid, kobber(II)hydroxid og basisk kobberkarbonat
Ansøgningsfrist: 1. februar 2014
PT 18: Bendiocarb
Ansøgningsfrist: 1. februar 2014

Ansøgningsfrister efter biociddirektivet
Der går ca. to år fra den dag, EU beslutter, at et aktivstof skal optages på positivlisten (vedtagelsesdatoen), til godkendelsen formelt træder i kraft (den formelle optagelsesdato). Virksomhederne skal have ansøgt om tilladelse til at markedsføre deres (eksisterende) produkt med det pågældende aktivstof, inden optagelsen formelt træder i kraft. Når man det ikke, er ens produkt ulovligt, og al import, produktion, salg og anvendelse skal stoppe. Er der flere aktivstoffer i produktet, træder fristen først i kraft, når det sidste aktivstof i produktet er godkendt af EU.
For helt nye produkter på det danske marked er der ikke nogen ansøgningsfrist, men produkterne kan ikke markedsføres i Danmark, før der er opnået en godkendelse fra Miljøstyrelsen.
Kort om biociddirektivet
Biociddirektivet omhandler to godkendelsesprogrammer. Det første er vurderingen af aktivstofferne i EU. Det andet er godkendelsen af biocidprodukterne i de enkelte medlemslande. Først når et aktivstof er godkendt til en eller flere produkttyper, kan den egentlige godkendelsesproces gå i gang i det land, hvor man vil markedsføre sit produkt.  Aktivstofferne godkendes eller forbydes til brug i en specifik produkttype (ofte forkortet til PT). For eksempel må et aktivstof, der er godkendt til bundmaling, ikke bruges til andre formål.

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside