Ændring af godkendelsesbekendtgørelsen og affaldsforbrændings- bekendtgørelsen er sendt i høring

25-04-2012
Industri

Udkast til ændring af godkendelsesbekendtgørelsen samt affaldsforbrændingsbekendtgørelsen er sendt i ekstern høring med frist for afgivelse af bemærkninger fredag den 11. maj 2012.

Udkast til ændring af godkendelsesbekendtgørelsen samt affaldsforbrændingsbekendtgørelsen er sendt i ekstern høring med frist for afgivelse af bemærkninger fredag den 11. maj 2012.

Godkendelsesbekendtgørelsen er siden 2006 blevet ændret 9 gange og sammenskrives nu til én bekendtgørelse. Med ændringsforslaget indsættes desuden bestemmelser med henblik på delvist at implementere mineaffaldsdirektivet. Forslaget indeholder også en mindre revision af bekendtgørelsens bilag 2 (liste over godkendelsespligtige virksomheder). Formålet er at tydeliggøre listepunkter, hvis formulering giver særlige fortolkningsvanskeligheder, og at formulere bagatelgrænser for nogle listepunkter. Endelig omfatter forslaget en redigeret udgave af bekendtgørelsens bilag 5 (branchebilag med standardvilkår). Formålet med at redigere bilag 5 er at ensarte opbygning og formulering standardvilkårene på tværs af brancherne.

Ændringsforslaget til affaldsforbrændingsbekendtgørelsens er konsekvensændringer grundet sammenskrivningen af godkendelsesbekendtgørelsen.

Se høringen her