Ændring af brugerbetalingsbekendtgørelsen er sendt i høring

24-04-2012
Industri

Udkast til ændring af brugerbetalingsbekendtgørelsen er sendt i ekstern høring med frist for afgivelse af bemærkninger fredag den 11. maj 2012.

Udkast til ændring af brugerbetalingsbekendtgørelsen er sendt i ekstern høring med frist for afgivelse af bemærkninger fredag den 11. maj 2012.

Ændringsforslaget har til formål at ophæve den gældende bekendtgørelses automatiske ophørsklausul. Klausulen vil i modsat fald medføre, at bekendtgørelsen ophæves den 2. juni 2012.

Derudover har ændringsforslaget til formål at ændre bilag 1 i bekendtgørelsen. Dette sker dels som konsekvens af ændring af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, hvor bilag 2 i bekendtgørelsen slankes, og visse virksomhedstyper som konsekvens heraf overflyttes til bilag 1 i brugerbetalingsbekendtgørelsen. Derudover ændres bilag 1 som følge af det afbureaukratiseringsprojekt, som Finansministeriet, Miljøministeriet og KL gennemførte i 2010-11.

Læs mere om høringen her