Vejledning om gyllebarrierer, terrænændringer og beholderalarmer

13-09-2011
Landbrug

Miljøstyrelsen har udarbejdet en vejledning til brug for kommuner og landmænd om etablering af gyllebarrierer, terrænændringer og alarmer i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsens regler.

Miljøstyrelsen har udsendt en vejledning vedrørende § 15 a i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Bestemmelsen stiller krav om etablering af beholderbarrierer, terrænændringer og beholderalarmer ved beholdere til flydende husdyrgødning beliggende mindre end 100 meter fra vandløb eller søer og/eller beliggende inden for såkaldte risikoområder. Som alternativ til opførelse af en beholderbarriere kan beholderen afvikles.

Læs mere om vejledningen i denne artikel fra Nyhedsbrevet Husdyrgodkendelse.

Læs hele vejledningen om gyllebarrierer, terrænændringer og beholderalarmer her