EU-kommissionen har offentlig høring om miljøstandarder for nye lette og tunge køretøjer

22-09-2011
Luft

EU-Kommissionen har lanceret en offentlig høring af euro 5/6 for lette køretøjer og euro VI for tunge køretøjer. Høringen slutter 20. oktober 2011.

EU-Kommissionen har lanceret en offentlig høring af euro 5/6 for lette køretøjer og euro VI for tunge køretøjer. Kommissionen begrunder deres høring med, at der er et behov for at holde den relevante lovgivning opdateret set i lyset af den hastige udvikling inden for bilteknologi, vedvarende problemer med luftkvaliteten i byområder, og erfaringerne fra gennemførelsen af ​​den eksisterende lovgivning. Høringen slutter 20. oktober 2011.