Ingen fifleri i Miljøstyrelsen

12-09-2011

Miljøstyrelsen afviser Politikens beskyldninger om fifleri med en rapport om det offentliges pesticidforbrug.

af vicedirektør Claus Torp

I Politikens stort opsatte artikel d. 7. september ”Miljøstyrelsen fiflede med giftrapport,” får læseren indtryk af, at Miljøstyrelsen har forskønnet nogle tal i en rapport om det offentliges pesticidforbrug.

Miljøstyrelsen har selvfølgelig ikke fiflet med tal. Det forholder sig stik modsat af Politikens fremstilling af sagen. Miljøstyrelsen har ikke sænket tallene for pesticidforbruget i stat, regioner og kommuner. Det er direkte forkert.

I 2009 gennemførte Miljøstyrelsen en spørgeskemaundersøgelse om, hvor mange pesticider der blev brugt i stat, regioner og kommuner året før, altså i 2008. Sådanne undersøgelser er gennemført løbende siden 1995 for, at man kan følge med i udviklingen på området.

Besvarelsesprocenten i denne undersøgelse var desværre meget lav. Kun 57 pct. af kommunerne og 8 ud af 19 ministerier havde svaret på spørgeskemaet. Formodentlig fordi der var store vanskeligheder med at bruge et nyt, digitalt spørgeskema.

Miljøstyrelsen brugte derefter ekstern konsulenthjælp til at sammenstille resultaterne, og konklusionen i sammenfatningen i rapportudkastet fra konsulenterne lyder, at det offentlige er nået langt med udfasningen af plantebeskyttelsesmidler. Pesticidforbruget var faldet fra 28,8 tons til 1 ton siden 1995!
Det ville være dejligt, hvis det var rigtigt, men det er desværre forkert. De pæne tal skyldtes, at man kun havde medregnet de indberettede oplysninger uden at tage højde for, at rigtig mange myndigheder slet ikke havde svaret.

Så oplysningerne fra spørgeskemaundersøgelsen kunne ikke stå alene. 1 ton er ganske simpelt et alt for lavt tal for pesticidforbruget i 2008. Derfor ville Miljøstyrelsen supplere undersøgelsen med faglig viden, der findes fra andre undersøgelser.

Dette skøn (og det slås i teksten klart fast, at det er Miljøstyrelsens skøn), angav et offentligt pesticidforbrug i 2008 på 3,2 tons aktivt stof – 3 gange så meget, som anslået i rapportudkastet fra Miljøstyrelsens konsulenter. Derfor giver det ikke mening, at Miljøstyrelsen anklages for at fifle med tal for at få forbruget til at se lavere ud. Vores skøn var tre gange højere end det, konsulenterne sammenfattede.

Politiken skriver, at Miljøstyrelsens konsulenter i sammenfatningen skrev, ”at man ikke konkluderer noget om udviklingen af sprøjtegifte hos stat og regioner.” Det er lodret forkert – der er en meget håndfast konklusion i starten af sammenfatningen, om end den bliver blødt op af efterfølgende forbehold for kvaliteten af de data, der indgår.

Konsulenterne på opgaven ønskede ikke at ændre i deres konklusioner og henholdte sig til, at de havde ophavsret til det udkast, der var leveret. Derfor besluttede Miljøstyrelsen at offentliggøre de data, der lå til grund for rapporten, men ikke at offentliggøre selve rapporten. Og at vi ville gennemføre en ny undersøgelse af det offentlige pesticidforbrug. Resultatet af den undersøgelse forventes klar primo oktober.

Rådata fra undersøgelsen af forbruget i 2008 og andre relevante dokumenter kan læses her .