Hjælp til kosmetikforordningen

01-09-2011
Kemikalier

Miljøstyrelsens virksomhedsrettede hjemmeside om kosmetik er blevet revideret i forbindelse med, at EU-direktivet på området er blevet omskrevet til en forordning (EF 1223/2009).

Miljøstyrelsens virksomhedsrettede hjemmeside om kosmetik er blevet revideret i forbindelse med, at EU-direktivet på området er blevet omskrevet til en forordning (EF 1223/2009).

I forbindelse med den nye kosmetikforordning, er der nogle områder, som virksomhederne skal have særligt fokus på, da de kan medføre ændringer for virksomhederne i forhold til de gældende regler på kosmetikområdet.

Blandt andet kommer der med forordningen krav om at anmelde alle kosmetiske produkter samt kosmetiske produkter indeholdende nanomaterialer til EU-Kommissionen. Samtidig er der kommet krav til mærkning af nanomaterialer. Hvis man markedsfører kosmetiske produkter, er det en god ide at afklare sin rolle og forpligtigelser i henhold til den nye forordning.

Virksomhederne har pligt til at kende og overholde reglerne, derfor er det vigtigt for den enkelte virksomhed at have et grundigt kendskab til reglerne. Forordningen om kosmetiske produkter, som trådte i kraft d. 11. januar 2010 gælder i alle EU-lande. De nye regler finder anvendelse fra d. 11. juni 2013, dog med få undtagelser som finder anvendelse før.

Link:
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Kemikalier