Fristen for udbringning af gylle forlænget til 15. oktober 2011

29-09-2011
Landbrug

Den 26. september 2011 har fungerende miljøminister Karen Ellemann, efter ansøgning fra Landbrug & Fødevarer, meddelt dispensation fra husdyrgødningsbekendtgørelsens § 25 stk. 1.

Den 26. september 2011 har fungerende miljøminister Karen Ellemann, efter ansøgning fra Landbrug & Fødevarer, meddelt dispensation fra husdyrgødningsbekendtgørelsens § 25 stk. 1.

Dispensationen betyder, at der, frem til den 15. oktober 2011, kan udbringes flydende husdyrgødning på arealer med overvintrende fodergræs og vinterraps.

Læs Ministerens svar på ansøgningen fra Landbrug & Fødevarer her