Vejledning om godkendelse af risikovirksomheder i transportsektoren

07-10-2011
Industri

Vejledningen skal hjælpe virksomheder og myndigheder med at fortolke, hvordan bestemmelserne i risikobekendtgørelsen kan opfyldes i forbindelse med transport, omlastning og midlertidig henstilling.

Miljøstyrelsen har netop publiceret en vejledning om godkendelse af risikovirksomheder i transportsektoren. Vejledningen skal hjælpe virksomheder og myndigheder med at fortolke, hvordan bestemmelserne i risikobekendtgørelsen kan opfyldes i forbindelse med transport, omlastning og midlertidig henstilling.

I 2004, efter fyrværkeriulykken i Seest ved Kolding, blev Kulegravningsudvalget nedsat med det formål at vurdere, om de danske regler var egnede til at forhindre lignende ulykker. Transportområdet kom i fokus, og i 2006 udvidede Miljøstyrelsen risikobekendtgørelsen på baggrund af udvalgets anbefalinger, således at transportområdet nu er omfattet af risikobekendtgørelsen. Endvidere skal nogle arealer, hvor farligt gods er ophobet under transport, risikogodkendes.

Der er forskelle mellem de normale risikovirksomheder og virksomheder på transportområdet, og vejledningen skal hjælpe med at afklare dette.

Vejledningens væsentligste emner er, hvilke transportaktiviteter der er omfattede af risikoreglerne, hvordan virksomheden får overblik over de risikorelevante stoffer, der kan være til stede på virksomheden og hvilke virksomheder der er godkendelsespligtige.

Hent vejledningen her