Varslingssystem for pesticider virker

05-10-2011

Miljøstyrelsen ser nu nærmere på ukrudtsmidlet bifenox, der er et godkendt pesticid.

Miljøstyrelsen ser nu nærmere på ukrudtsmidlet bifenox, der er et godkendt pesticid.

Ukrudtsmidlet har på en ud af tre testede marker i en række tilfælde overskredet grænseværdien for grundvand. Det viser nye tal fra Varslingssystem for Pesticider i Grund-vandet. Pesticidet udgør ingen risiko for menneskers sundhed i de koncentrationer, der er fundet.

Varslingssystemet undersøger nedsivningen af godkendte pesticider til grundvandet. Det er oprettet, så der hurtigt kan sættes ind, hvis et godkendt stof mod forventning viser sig at overskride grænseværdien.

Miljøstyrelsen har tidligere begrænset anvendelsen af et andet godkendt stof ethofumesat for at beskytte grundvandet. Nu er den nye reducerede dosis testet i Varslingssystemet, og stoffet blev kun fundet i en enkelt prøve, hvor mængden var under grænseværdien.

- Det viser, at VAP-systemet sammen med vores godkendelsesordning for pesticider virker godt, og at vi kan holde øje med de godkendte pesticider. Miljøstyrelsen vil på baggrund af de nye fund vurdere, om der er grund til at skride ind i forhold til godkendelsen af bifenox, siger kontorchef i Miljøstyrelsen Lea Frimann Hansen.
Læs rapporten på pesticidvarsling.dk
Baggrund om VAP-rapporten:
Varslingssystemet VAP har siden 1999 undersøgt 42 godkendte sprøjtemidler og 41 af deres nedbrydningsprodukter. Hovedparten af de testede sprøjtemidler har ikke givet anledning til ændringer i godkendelsen. Men på baggrund af blandt andet resultaterne fra VAP har Miljøstyrelsen forbudt stofferne metribuzin og terbuthylazin, og igangsat en fornyet vurdering af rimsulfuron og bifenox. Sammen med anden tilgængelig viden indgår resultaterne fra Varslingssystemet løbende i Miljøstyrelsens samlede vurdering af nedsivning af pesticider til grundvandet.

I grundvandet under markerne har fundene af glyphosat generelt været sporadiske i koncentrationer under grænseværdien. De seneste år har dog vist, at voldsom nedbør i enkeltstående tilfælde kan forårsage nedsivning af glyphosat til grundvandet i koncentrationer over grænseværdien. Samlet set er stoffet påvist 3 gange lidt over grænseværdien ud af mere end 1600 prøver. Testen på glyphosat fortsættes bl.a. for at følge udviklingen og vurdere effekten af klimaændringer/ekstrem nedbør.

Læs mere om varslingssystemet på pesticidvarsling.dk

Yderligere oplysninger:
Lea Frimann Hansen, kontorchef Miljøstyrelsen. Tlf: 72 54 45 46
Mariam Mosen, pressemedarbejder Miljøstyrelsen. Tlf: 72 54 44 62