Høring vedr. ændring af affaldsbekendtgørelsen, indsamleruddannelses- bekendtgørelsen og elektronikaffaldsbekendtgørelsen

18-10-2011
Affald

Miljøstyrelsen har sendt ændring af affaldsbekendtgørelsen, indsamleruddannelsesbekendtgørelsen og elektronikaffaldsbekendtgørelsen i høring.

Ved politisk aftale af 1. juli 2011 har alle Folketingets partier, undtagen Enhedslisten og Liberal Alliance, besluttet, at der pr. 1. januar 2012 skal etableres en frivillig ordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladsen. Aftalen vedlægges som bilag.

Med henblik på at udmønte denne aftale ændres reglerne for virksomhedernes adgang til og betaling for genbrugspladsen. Samtidig justeres gebyrreglerne i affaldsbekendtgørelsens kap. 11 bl.a. for at udmønte den politiske aftale for så vidt angår administrationsgebyret. Endelig indebærer den politiske aftale, at elektronikaffaldsbekendtgørelsens regler om erhvervsvirksomhedernes adgang til at aflevere visse former for elektronikaffald på genbrugspladsen skal revideres.

Derudover indeholder udkastet til affaldsbekendtgørelsen mindre justeringer af reglerne om Affaldsdatasystemet og Affaldsregistret, der har til formål at rette regelgrundlaget til i overensstemmelse med de praktiske erfaringer med de to IT-systemer.

Endelig er der forslag til en ny bekendtgørelse om etablering af en indsamleruddannelse baseret på e-learning.

Link til høringsmaterialet

Miljøstyrelsen skal samtidig orientere om, at Miljøstyrelsen afholder et høringsmøde om bekendtgørelsen fredag den 28. oktober 2011 13.30 – 15.00, hvor alle interesserede er velkomne. Tilmelding kan ske til senest den tirsdag den 25. oktober 2011.