Høring af bekendtgørelse om gebyr for GMO-sager

11-10-2011
Genteknologi

Miljøstyrelsen modtager indtil den 10. november 2011 bemærkninger til et udkast til ny bekendtgørelse om gebyr for behandling af GMO-sager (sagsbehandling og tilsyn).

Gebyret ændres fra et fast gebyr til et gebyr, baseret på den tid, Miljøstyrelsen bruger på sin sagsbehandling.

Der er ikke intentioner om at forhøje det faktiske gebyr i forhold til gældende opkrævning. Selv om den nuværende bekendtgørelse fastsætter et fast gebyr, har Miljøstyrelsen opkrævet gebyret efter regning. Det har været en fordel for ansøger og har givet Miljøstyrelsen mindre administration.

Udkastet til bekendtgørelse, høringsbrev og liste over adressater for høringen kan findes på Høringsportalen (siden er ikke længere tilgængelig).