Udkast til bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug

11-11-2011
Landbrug

Miljøstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om dambrug i høring.

Udkast til ny bekendtgørelse indeholder regler om, at nye dambrug og dambrug, der ønsker at udvide eller ændre deres produktion, skal overgå til nye regler om udlederkrav.
For allerede etablerede dambrug, der endnu ikke er miljøgodkendt, er det frivilligt at overgå til udlederregulering eller forblive på foderkvote indtil senere revurdering
Bekendtgørelsen fastsætter ny BAT niveauer for alle anlægsstørrelser og reduktionsrater for medicin og hjælpestoffer
Bekendtgørelsen omhandler også samtidighedsaspektet i forbindelse med miljøgodkendelse og vandindvindingssager mm.
Der afholdes informationsmøde i Miljøstyrelsen den 22. november 2011. Sidste frist for tilmelding er den 18. november til .

Læs udkast til bekendtgørelsen på høringsportalen. (linket er ikke længere aktivt)