Styrket indsats på kemikalieområdet

22-11-2011
Kemikalier

I den netop offentliggjorte finanslov er der sat yderligere midler af til kemikalieområdet - med særlig fokus på nanomaterialer og Listen over uønskede stoffer.

Af Finansloven fremgår:

Styrket indsats mod kemikalier
Kemiske stoffer indgår i alt, hvad vi omgiver os med eksempelvis kosmetik, fødevarer og legetøj. Kemi er uundværlig i en moderne hverdag, men der er behov for viden for at kunne fastsætte regler for brugen af dem. Regeringen og Enhedslisten er enige om at kortlægge stofferne på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer. Der afsættes 12 mio. kr. årligt frem til 2015 til kortlægningen. Alle stofferne på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer gennemgås, med henblik på - stof for stof - at kunne vurdere behovet for yderligere regulering, mærkning, information eller udfasning, f.eks. gennem EU. Indsatserne koordineres med initiativerne i kemikaliehandlingsplanen med henblik på systematisk og målrettet at håndtere nogle af de stoffer, der har problematiske egenskaber.


Bedre styr på nanomaterialer og deres sikkerhed
Det er uvist i hvor store mængder nanomaterialer anvendes og produceres, og dermed er det også uvist, hvor meget forbrugere og miljøet bliver udsat for i dag. Derudover mangler der på afgørende punkter viden om de mulige skadelige virkninger, der opstår når forbrugere og miljøet udsættes for nanomaterialer. Regeringen og Enhedslisten er enige om at skabe øget klarhed over eksponeringsveje og konsekvenserne for forbrugere og miljø ved anvendelse af nanomaterialer. Der afsættes 6 mio. kr. årligt til styrkelse af indsatsen, og der sker en samtænkning af de nuværende indsatser i Center for Nanosikkerhed og Miljøstyrelsen. Den styrkede indsats på nanoområdet omfatter blandt andet udvikling af en nanoproduktdatabase i samarbejde med andre lande. Muligheden for at forpligte virksomhederne til indberetning undersøges.

Pressemeddelelse fra Miljøminister Ida Auken (på mim.dk) (Linket virker ikke længere)

Finansloven (på fm.dk)