Opfølgning på redegørelse om fund af glyphosat og AMPA i grundvandsovervågningen

21-11-2011

Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen følger nu op på Redegørelse om fund af glyphosat og AMPA i grundvandsovervågningen.

På et samråd den 24. juni 2011 orienterede den daværende miljøminister om redegørelsen om fund af glyphosat og AMPA i grundvandsovervågningen (GRUMO), som er udarbejdet af rådgivningsfirmaet NIRAS. Der blev på baggrund af redegørelsen på samrådet rejst tvivl om analysemetoderne for de to stoffer.
Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen har efterfølgende erkendt, at der ikke er tale om analysefejl.
Styrelserne redegør nu for baggrund for opfølgningen, forløbet omkring NIRAS' redegørelse og giver en status på området.
Læs opfølgningsnotatet
Læs redegørelsen