Ny rapport om tonestøj fra vindmøller

14-11-2011
Støj

Miljøstyrelsen offentliggør rapport om at forebygge, at støjen fra vindmøller indeholder toner.

Miljøstyrelsen offentliggør rapport om at forebygge, at støjen fra vindmøller indeholder toner.

Når der forekommer toner i støj, opleves støjen mere generende. Det gælder også støjen fra vindmøller, og det kan derfor betragtes som en fejl i konstruktionen, hvis støjen indeholder toner. Ved udviklingen af vindmøller kan det undgås, at tonestøjen bliver for kraftig, men forebyggelsen er meget kompleks.

Miljøstyrelsen har derfor inden for tilskudsordningen ”Miljøeffektiv teknologi” bedt lydafdelingen Acoustica ved Grontmij A/S om at undersøge de tekniske muligheder for at undgå, at støjen fra vindmøller indeholder toner, herunder lavfrekvente toner. Projektets resultater er beskrevet i rapporten ”Tonestøj fra vindmøller”, Miljøprojekt 1381, 2011.

Projektet er baseret på litteraturen og erfaringer fra vindmøllebranchen og rådgivere i støjdæmpning. Rapporten beskriver lovende analyseværktøjer til at beregne og reducere tonestøj på udviklingsstadiet, og den beskriver også nogle egnede teknikker til at dæmpe toner i støjen fra vindmøller. Der er tilgængelig viden på begge områder hos danske forskningsenheder, som kombineret med den erfaring og viden i vindmøllebranchen samt dele af rådgivermiljøet kan udnyttes til styrke Danmarks position inden for vindmølleteknologi